Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Zrušenie prevádzkarne

Podnikateľ je povinný 7 dní pred zrušením prevádzkárne oznámiť Mestskému úradu v Trenčíne, Útvar ekonomický,  zrušenie prevádzky na území mesta. Oznámenie o zrušení prevádzkarne je možné podať osobne, alebo zaslať poštou.

Potrebné doklady

Príjem podaní

Klientske centrum MsÚ

Kontakt:
Tel.:6504 307
e-mail:

Doba vybavenia: 
na počkanie

Poplatok: 
bez poplatku

Súvisiace predpisy:

VZN č. 6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

 

 

 

 

Aktualizované: 14.01.2013 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín