Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Povolenie konania príležitostného trhu

Mesto Trenčín povoľuje nasledovné príležitostné trhy:

  • Trenčiansky jarmok v mesiaci september
  • Trenčianske Vianočné trhy v mesiaci december
  • Letný trh ľudových a remeselníckych výrobkov v mesiacoch júl, august
  • v dňoch pracovného voľna počas celého roka na trhovisku pri NS Úspech
  • v dňoch štvrtok, piatok, sobota počas celého roka na trhovisku JUH na Ul. Gen. Svobodu
  • na ostatné príležitostné trhy je potrebné povolenie Mesta Trenčín prostredníctvom Mestského úradu v Trenčíne, Útvar ekonomický.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vydanie povolenia konania príležitostného trhu (tlačivo)
  • Živnostenský list / výpis z obchodného registra
  • Súhlas prenajímateľa

Príjem žiadostí

Klientske centrum MsÚ

Kontakt:
Tel.:  6504 307
e-mail:

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok: 
bez správneho poplatku

Súvisiace predpisy:

 

Aktualizované: 3.07.2014 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín