Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Povolenie ambulantného predaja

Ambulantný predaj  je zakázaný s výnimkou predaja povoleného Mestským úradom v Trenčíne, Útvarom ekonomickým.

Ambulantne sa môžu predávať:

 • knihy, denná a periodická tlač,
 • drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
 • jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
 • balená zmrzlina,
 • ovocie a zelenina,
 • kvety,
 • žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.

Potrebné doklady

 • Žiadosť o vydanie povolenia ambulantného predaja (tlačivo)
 • Doklad o registrácii podnikateľskej činnosti (živnostenský list / výpis z obchodného registra)
 • Vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (Nemocničná 4, tel.č.: 032/6566111) - v prípade výrobkov potravinárskeho charakteru
 • Súhlas vlastníka pozemku - v prípade predaja na súkromnom pozemku

Príjem žiadostí

Klientske centrum MsÚ

Kontakt: 
Tel.:6504 307
e-mail:

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok:

miestny poplatok 

bez správneho poplatku

Súvisiace predpisy:

 

Aktualizované: 16.01.2014 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín