Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Zrušenie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka

Ukončenie poľnohospodárskej činnosti v poľnohospodárskej výrobe podnikateľ písomne ohlási na Mestskom úrade v Trenčíne, Útvare ekonomickom, kde sa mu vystaví zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o zrušenie OSHR

Príjem žiadosti

Klientske centrum MsÚ

Kontakt:
Tel.: 6504 307
e-mail:

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok: 
bez poplatku

 

 

Aktualizované: 14.01.2013

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín