Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Vydanie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka

Začatie poľnohospodárskej činnosti v poľnohospodárskej výrobe podnikateľ ohlási na Mestskom úrade v Trenčíne, Útvare ekonomickom, kde sa mu vystaví osvedčenie o zápise do evidencie.

Poľnohospodárskou výrobou vykonávanou podnikateľom sa rozumie vykonávanie poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka (tlačivo)
  • Doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva / nájomná zmluva)
  • Doklad o osobitnom povolení, alebo oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje

Príjem podaní

Klientske centrum MsÚ

Kontakt:
Tel.: 6504 307
e-mail:

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok:

  • Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 €.  
  • Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 €.  
  • Poplatok sa platí v hotovosti, v pokladni MsÚ.

 

Aktualizované: 14.01.2013

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín