Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Podanie žiadosti o výpis, alebo odpis z registra trestov

Žiadosť o výpis, alebo odpis z registra trestov je možné podať priamo na Okresnú prokuratúru v Trenčíne (Bernolákova 2, tel.č.: 032/6526950), alebo na Mestskom úrade. Zamestnanec mesta overí totožnosť žiadateľa a správnosť údajov na žiadosti z predloženého občianskeho preukazu, alebo pasu, u cudzinca z predloženého cestovného dokladu a zašle žiadosť na Generálnu prokuratúru. Žiadosť o výpis, alebo odpis z registra trestov môže podať len osoba, ktorej sa to týka.

Potrebné doklady

  • Občiansky preukaz, alebo pas

Vybavuje

Klientske centrum MsÚ

Kontakt:
Tel.: 6504 302, 6504 209
e-mail:

Doba vybavenia: 
do 15 dní

Poplatok: 
kolok 4,00 €  (priniesť)

1,50 € platí sa v hotovosti 

 

 

Aktualizované: 27.05.2013

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín