Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Potvrdenie tlačiva o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z ČR

Občania, ktorí v minulosti pracovali v ČR a z tejto krajiny poberajú dôchodok potrebujú potvrdenie o žití, teda doklad o tom, že daná osoba žije, nezmenila stav, ktorý jej umožňuje poberať dôchodok a podobne. Toto tlačivo potvrdzuje zamestnanec mesta na požiadanie občana.

Potrebné doklady

  • Občiansky preukaz, alebo pas
  • Formulár 

Vybavuje

Klientske centrum MsÚ

Kontakt:
Tel.: 6504 302, 6504 209
e-mail:

Doba vybavenia: 
na počkanie

Poplatok: 
bez poplatku

 

 

 

Aktualizované: 08.04.2015

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín