Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Zimný západ
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: ROZKYDAL MARIAN, 17.02.2017
Dávam trestné oznámenie na FIFE TAXI za odmietnutie prísť za mnou na Kasárenskú do dvora. Výhorka, že si rozbije auto. Pritom jazdia bez licencie. Žiadam o kontrolu všetkých taxi.
Odpoveď:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:

Mesto Trenčín priebežne taxislužby kontroluje a bude v tom pokračovať.

Otázka od: Michal, 17.02.2017
Minuly rok opravovali na jesen podla mojho nazoru neodborne cestu smerom k vystavisku. Cesta je zase v dezolatnom stave a kedze tadial chodia aj kamiony, tie tomu len pridavaju. Kedy konecne uvidime ten novy stroj na opravu ciest a pride to spravit poriadne a nie len platanie a platanie bez vysledku?
Odpoveď:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru dopravy:

Táto cesta nikdy nebola stavaná na prejazd kamiónov, a preto vyzerá tak ako vyzerá. Celoplošná oprava cesty na tento rok naplánovaná nie je, výtlky sa začali opravovať v pondelok 13. februára na sídlisku Juh.

Otázka od: Marian, 16.02.2017
Dobry den, ake opatrenia budu vykonane na 7. ZS na odstranenie nasledkov poziaru, aby sa vylucilo nepriaznive posobenie splodin horenia na ziakov? Kto bude dohliadat na spravne vykonavanie prac a kto posudi zdravotnu nezavadnost priestorov?
Odpoveď:

Marián Lopatka, riaditeľ ZŠ na Hodžovej ulici:

Práce vykonáva odborne spôsobilá firma. Po ukončení sanačných prác a úprave priestorov – samozrejme – ich stav posúdi Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne.

Otázka od: Adriana Krajňáková, 16.02.2017
Dobrý deň! Chcela by som sa opýtať ohľadne školy sedmičky, ktorá 16.2.2017 čiastočne horela. Z internetových stránok som sa dozvedela, že to zapríčinil automat na výdaj jedla. Ale zaujíma ma, že ako sa to mohlo stať. Bola na vine elektrina alebo kvalita automatu? A neboja sa, že oheň bude aj na druhom stupni? Veď aj tam sú tie isté automaty na výdaj jedla, nie? A je možné, že sa ten oheň rozhorí aj druhýkrát? Za odpovede vopred ďakujem.
Odpoveď:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:

Odpoveď na Vašu otázku som konzultovala s riaditeľom ZŠ na Hodžovej ulici Mariánom Lopatkom. Presná príčina požiaru je v týchto dňoch podrobená skúmaniu odborníkmi v Bratislave. Ostatné automaty zostanú odpojené – teda mimo prevádzky - minimálne do času, kým nebudú známe výsledky expertízy.

Otázka od: igor , 16.02.2017
Výstavbu koľkých hausbotov na Váhu (v úseku od vodnej elektrárne po most na Ostrov) povolilo Mesto?
Odpoveď:

Iveta Kubišová, vedúca útvaru stavebného a životného prostredia:

Mesto Trenčín v danom úseku Váhu nepovolovalo žiadne hausboty ani stavby s nimi súvisiace. Nakoľko sa ale vo väčšej miere ide o kataster Zamarovce, odporúčame obrátiť sa na stavebný úrad v Zamarovciach. Pre informáciu hausbot sa považuje podľa zak. č. 338/2000 Z.z. za plavidlo a na jeho povolenie je príslušný Okresný úrad Trenčín, štátna vodná správa podľa Vodného zákona č. 364/2004 Z.z.

Otázka od: igor , 16.02.2017
Dokedy môže mesto Trenčín požiadať o eurofondy na prerábku starého železničného mosta na kolonádny most? Čo bude s mostom, ak sa nestihne tento termín?
Odpoveď:

Martin Beďatš, hlavný architekt mesta:

Pracujeme na tom, aby sme skúsili získať financie z programu Urban Innovative actions. Rozhodnúť sa má tento rok.

Otázka od: igor , 16.02.2017
Bolo už vydané územné rozhodnutie k výstavbe nového futbalového štadióna? Ak nie, kedy sa tak stane?
Odpoveď:

Iveta Kubišová, vedúca útvaru stavebného a životného prostredia:

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané a už nadobudlo právoplatnosť. V súčanosti prebiehajú stavebné konania na všeobecných aj špeciálnych stavebných úradoch.

Otázka od: igor , 16.02.2017
Kedy sa začne pracovať na zlepšení rozhľadového uhla na križovatkách na Sihoti I? Alebo je toto už definitívny stav?
Odpoveď:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru dopravy:

Termín rozhľadový uhol neexistuje. Rozhľadové polia v križovatkách na Sihoti I. boli upravené v zmysle platnej STN 73 6102 pre rýchlosť 50 km/h na jeseň roku 2016.

Otázka od: Tomáš Hlásič, 16.02.2017
Dobrý deň, je možné zlepšiť kvalitu videozáznamov z mestského zastupiteľstva tak, že by sa zvukový výstup z mikrofónov pripojil priamo k záznamovému zariadeniu? Ďakujem.
Odpoveď:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:

Kvalita zvuku by už od najbližšieho MsZ mala byť v poriadku. Ako nás informovala spoločnosť, ktorá pre Mesto zabezpečuje túto službu, sú mikrofóny poslancov pripojené do hlasovacieho zariadenia. Výstup z hlasovacieho zariadenia vedie do mixážneho pultu, odkiaľ je signál privedený na zbernicu PC, kde sa záznam nahráva. Tu je kvalita dostatočná. 8. februára 2017 šlo o testovací priamy prenos - vysielanie a problém bol so streamovaním zvuku. Nastavením streamovacieho hardvéru a softwéru by malo v budúcnosti všetko fungovať. Záznam na www.trencin.sk z ostatného zastupiteľstva je so zvukom, ktorý bol nahraný na zbernicu PC.

Otázka od: Brano, 15.02.2017
Chcel by som Vás požiadať o urýchlenú opravu výtlkov na ulici 28. októbra (v časti po ulicu Dlhé Hony), vzhľadom k tomu, že ich nie je možné obchádzať - na jednej strane cesty parkujú autá, na druhej je obrubník a zeleň. Ďakujem
Odpoveď:

Roman Jaroš, správca miestnych komunikácií:

Tieto výtlky sú zaradené v programe urgentnej opravy, ich oprava bude zrealizovaná v najbližších dňoch pracovníkmi Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín