Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: Lucia Čibenkova, 15.03.2018
Kedy je termin zapisu deti do materskej školy na Kubranskej ulici v Trenčíne?
Odpoveď:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:

Zápis detí do materských škôl bude vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v dňoch 2. 5. 2018 v čase od 10,00 hod. do 16,00 hod. a  3. 5. 2018 v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod.

Otázka od: Iveta, 14.03.2018
Dobry deň, zaujimalo by ma prosím vás, kedy budú zápisy do materských škôlok v TN a aký je postup podania prihlášok... Ďakujem
Odpoveď:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:

Zápis detí do materských škôl  bude vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v dňoch  2. 5. 2018 v čase od 10,00 hod. do 16,00 hod. a 3. 5. 2018 v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu (príslušné tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ“ je dostupné v každej materskej škole, na webovej stránke mesta, prípadne webovej stránke MŠ). Uvádzané údaje o dieťati musia byť identické s údajmi uvedenými v rodnom liste dieťaťa.

Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole, príp. ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy bude riaditeľkami materských škôl osobne (prípadne poštou) vydané rodičom/zákonným zástupcom najneskôr do 31. 5.2 018.

Otázka od: Ivan, 14.03.2018
Je zakazane parkovať na miestach, ktore nie su vyznačené modrou farbou. Tak nahlasujem pravidelné parkovanie os. mot. vozidiel na rohu Soblahovská - Krátka. Ak su parkovacie miesta plné, postaví sa vedla nich. ..
Odpoveď:

Peter Sedláček, zástupca náčelníka mestskej polície:

Na základe Vášho podnetu preveríme situáciu na mieste a prípadné priestupky prejednáme v zmysle zákona.

Otázka od: Maria , 13.03.2018
Dobrý deň. Chcem sa spýtať, podávame si žiadosť o pridelenie bytu. Sme mladí rodičia a 1 dietatom. Zatial sme u otca, ktorý má na polovicu s bratom dom. Potrebovali by sme bývať sami. Čo všetko potrebujeme k papierom? Ďakujem.
Odpoveď:

Vladimíra Halienková, útvar sociálnych vecí:

Zoznam povinných príloh, ktoré sú potrebné doložiť k Žiadosti o prenájom nájomného bytu nájdete na mestskom webe v tlačive „Žiadosť o prenájom nájomného bytu“, str. 5, bod č. 9 – „Povinné prílohy k žiadosti“.

Otázka od: miriam o., 12.03.2018
Dobrý deň, prosím o info, kto je zodpovedný za výrub stromov pri lesnej správe v Opatovej. V tejto časti bolo zrezaných niekoľko stromov, ktorých kmene ostali ležať v potoku. Vyzerá to tak, že sa nikto nechystá tak skoro ich odpratať. Ďakujem.
Odpoveď:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:

Pozemok, z ktorého boli stromy zrezané, je pravdepodobne vo vlastníctve súkromných osôb. Mesto nedávalo žiadne povolenie na tento výrub.  

 

Otázka od: Dusan , 08.03.2018
Dobry den, chcem poziadat o kontrolu "psickarov" dnes rano 8/3/18 o pol 7 vyskocil na mojho 5 rocneho syna pes, samozrejme, sa dieta zlaklo. Podotykam, ze sa to stalo na mojom pozemku, resp. na sukromnom parkovisku, ktore nejde ohradit. Pan tvrdil, ze ved on psa ma na voditku. Pes - rasa neviem - ale nebolo to o moc mensie ako dobrman, voditko malo 10 m a pan ho ledva udrzal. Ja sa pytam, kde mal nahubok pes, ako daleko by mal byt pes od majitela na verejnosti? Je normalne, ze pes skoci na dieta a odpoved pana, ze ja som si mal drzat dieta na svojom pozemku? Kde sme to dopracovali, pes sa stava viac ako deti a ludia? Chcem Vas poziadat, ci by neslo sa zamerat na takychto ludi, ktori na verejnosti ohrozuju deti a davaju taketo intelegentne doporucenia. Dakujem
Odpoveď:

Peter Sedláček, zástupca náčelníka mestskej polície:

Podmienky držania psov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2002 o podmienkach držania psov v Meste Trenčín. V zmysle tohto nariadenia vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

V prípade porušovania ustanovení uvedených vo VZN č. 3/2002, oznámte to, prosím, bezprostredne na bezplatné tel. číslo 159.

Otázka od: edita, 07.03.2018
Dobrý deň, prosím Vás, kedy začnú práce na rekonštrukcií plynovodu na hornej časti Kukučínovej ulice / pod lesoparkom Brezina /? Budú sa rekonštruovať aj vodovodné siete ? Aký je predpokladaný časový rozsah prác?
Odpoveď:

Miloš Minarech, útvar mobility:

Práce na rekonštrukcií plynovodu v hornej časti Kukučínovej ulici začnú v apríli 2018. Presný termín prác upresníme na základe žiadosti o rozkopávkové povolenie od spoločnosti SPP distribúcia.

 

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:

O rekonštrukcii plynovodu budeme určite vopred  a presnejšie informovať aj na mestskom webe. Informáciu, či sa na vašej ulici bude rekonštruovať aj vodovod - zisťujeme.

Otázka od: Katarína Laššová, 07.03.2018
Dobrý deň, zaujíma ma, či mám nárok na parkovaciu kartu, pokiaľ som zamestnancom firmy, ktorá sídli v Trenčíne a aká je jej cena a tiež, koľko takýchto parkovacích kariet je možné na jednu spoločnosť zakúpiť. Za skorú odpoveď veľmi pekne ďakujem.
Odpoveď:

Ľuboslava Sedláková, kancelária primátora:

Zakúpenie parkovacej karty je dobrovoľné. Sú dva druhy. Pre občanov s trvalým pobytom v Trenčíne rezidentské (a to päť typov: Pásmo, Pásmo a dlhodobé, Dlhodobé, Pásmo a mesto okrem A a B, Mesto okrem A a B). Pre občanov bez trvalého pobytu v Trenčíne a právnické osoby abonentské (tri typy: Abonent dlhodobé v pásme, Abonent dlhodobé a Abonent mesto okrem A a B).  Najskôr teda potrebujeme vedieť, či ste rezidentom alebo abonentom a potom, či  kartu chcete na vlastné alebo firemné vozidlo a kde a ako často potrebujete parkovať, pretože každá karta má inú územnú platnosť. Na konkrétne vysvetlenie zavolajte na 0902 911 220 alebo napíšte na . Je možné zakúpiť toľko kariet, koľko potrebujete. Všetky informácie nájdete aj na  http://parkovanietrencin.sk/.

Otázka od: Jozef Marčok, 07.03.2018
Dobrý deň. Ďakujem za rýchle vyriešenie dopravných značiek v strede chodníka na Hanzlíkovskej ulici, ktoré som nedávno pripomenul. S podravom Marčok
Odpoveď:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:

Ďakujeme za pripomenutie a aj za túto odozvu.

Otázka od: Viera Zelenakova, 07.03.2018
Dobry den! Ma uz mesto vypracovany harmonogram jarneho upratovania 2018? V marcovom Infe nebol. Mam na mysli velkoobjemove kontajnery. Dakujem za odpoved. S pozdravom Zelenakova
Odpoveď:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia:

Jarné upratovanie sa začne v sobotu po Veľkej noci dňa 7. 4. 2018 a bude prebiehať počas 8 sobôt až do 26. 5. 2018. Harmonogram upratovania bude uverejnený v aprílovom INFO, ktoré vyjde 27. marca 2018 a na webovej stránke mesta bude uverejnený tiež koncom marca.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín