Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  INFO - mestské noviny  

Informácie

Úvod

Noviny Mesta Trenčín INFO vychádzali od 1. júla 2004 ako dvojtýždenník v rozsahu 16 strán. Od augusta 2009 vychádza INFO raz mesačne na dvadsiatich stranách. Prostredníctvom týchto novín má Mesto Trenčín zámer podávať svojim občanom  dnes oveľa viac správ a podrobnejších informácií o celkovom dianí v  meste a jeho jednotlivých častiach než tomu bolo v ešte nedávnej minulosti, keď noviny vychádzali v štvorstrannej a graficky nenáročnej podobe.

Mesto Trenčín si prostredníctvom novín  kladie za úlohu viac  sa zaujímať  o aktivity rôznych miestnych združení, spolkov,  informovať občanov o kultúrnych,  športových či spoločenských podujatiach na území  mesta i v jeho najbližšom okolí. Avšak nielen to.

V čase,  keď na mestá prechádza čoraz viac kompetencií zo štátu je nesporne dôležité,  aby i bežný občan dobre poznal a uvedomoval si mechanizmy fungovania miestnej samosprávy,  aby sa úprimne zaujímal o svoje mesto a vytváral si k nemu vzťah. Bez dostatku informácií to nie je možné. Preto v mesačníku INFO približujeme i činnosť mestskej samosprávy a umožňujeme čitateľom – občanom - nazrieť do práce poslancov i mestských úradníkov.

Tento typ informácií tradične nie veľmi zaujíma komerčné či súkromné médiá. Tie skôr javia záujem o správy celoplošného charakteru a ak aj načrú do lokálnych problémov,  tak (česť výnimkám) zväčša vyhľadávajú senzácie. Ak existuje záujem,  aby sa k občanom dostali aj komerčne nezaujímavé – lokálne, či možno skôr „komunálne“  informácie -  mesto sa o to musí postarať vlastnými silami. Mesačník Mesta Trenčín INFO má ambíciu toto prázdne miesto v oblasti informovania  vyplniť.

Informácie sú  podávané nielen formou spravodajstva, ale aj formou publicistickou či reportážnou.  Venujú sa pálčivým témam, podrobujú ich rôznym uhlom pohľadu. Viac priestoru je venovaného rozhovorom, analytickým článkom a reakciám na podnety od občanov. Zavedené sú pravidelné rubriky,  v ktorých sa  noviny postupne venujú  všetkým témam, ktoré občanov zaujímajú, prinášajú viac fotografií a priestor si nájde aj čítanie pre oddych.

Je už iba na Vás – čitateľoch – posúdiť, či toto všetko vytvára z mestských novín hodnotný a pútavý zdroj informácií a poučenie o meste Trenčín.

INFO TRENČÍN – noviny Mesta Trenčín

 

Kontaktné údaje

  • Adresa redakcie: INFO, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
  • Tel: 032/650 42 15
  • Fax: 032/650 42 16
  • E-mail: 
  • Grafika: Radoslav Jánoš
  • Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia a nehonoruje.
  • Distribúcia: Arriva Servis
  • Tlač: Merkantil
  • Nepredajné, rozširované do schránok všetkých domácností v meste Trenčín

Napíšte nám

Meno a priezvisko:*
E-mail:*
Komentár k číslu:
Správa:*
Vyplňte prosím všetky položky označené symbolom *.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín