Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2018  

Apríl

Pondelok 2. 4. 2018

 • Veľkonočný pondelok - štátny sviatok

Utorok 3. 4. - Piatok 6. 4. 2018

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 9. 4. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou Útvaru právneho a vedúcou Útvaru ekonomického MsÚ v Trenčíne

Utorok 10. 4. 2018

 • účasť na stretnutí žiackych školských rád základných škôl
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
 • účasť na pietnej spomienke pri príležitosti 73. výročia oslobodenia Trenčína

Streda 11. 4. 2018

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne

Štvrtok 12. 4. 2018

 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického Mestského úradu v Trenčíne
 •  účasť na uvedení monografie Juraj Oravec do života

Piatok 13. 4. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Pondelok 16. 4. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického a vedúcou útvaru právneho

Utorok 17. 4. 2018

 • účasť na pracovnom rokovaní predstavenstva TVK, a.s.
 • účasť na vernisáži fotovýstavy „Vznik Československých Légií“ v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 18. 4. 2018

 • pracovná cesta – Bratislava

Štvrtok 19. 4. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho Mestského úradu v Trenčíne

Piatok 20. 4. 2018

 • pracovná cesta - Bratislava

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín