Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory a pozemky v areáli letnej plavárne

 Prenájom nebytových priestorov a pozemkov v areáli letnej plavárne
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín