Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Výzva na predkladanie PZ - Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti

Dňa 9.4.2018 bola Sprostredkovateľským orgánom pre IROP vyhlásená výzva na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, kód výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8. ´

Úplné znenie výzvy je zverejnené na webovej stránke RO pre IROP.

V procese posudzovania Projektových zámerov vystupuje ako sprostredkovateľský orgán Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín