Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Informácia o zverejnení aktualizovaného indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2018 verzia 4.0

Dovoľujeme si vás informovať že dňa 6.4.2018 bol na stránke ministerstva pôdohospodárstva zverejnený aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2018 vo verzii 2.0.

Dokument je dostupný na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín