Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Informácia o revidovanej verzii dokumentu Integrovaný regionálny operačný program

Dňa 5.4.2018 bola na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako RO pre IROP zverejnená schválená revízia IROP verzia 3.1.

Plné znenie dokumentu je dostupné na stránke RO pre IROP.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín