Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Informácia o zverejnení tlačovej správy MPRV SR k výzve IROP-PO4-SC431-2017-16

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre IROP zverejnilo na svojom webovom sídle 23.3.2018 tlačovú správu k vyhodnoteniu druhého kola výzvy s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 so zameraním na Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

 

Celé znenie tlačovej správy aj s príslušnými prílohami je dostupné na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín