Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2018  

Marec

Štvrtok 1. 3. 2018

 • dovolenka

Piatok 2. 3. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s. pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Pondelok 5. 3. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada k investičným akciám  mesta Trenčín
 • účasť na schôdzi spojenej s oslavou MDŽ Základnej organizácie SZPB v Trenčíne

Utorok 6. 3. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie so starostom obce Soblahov
 • pracovná porada s vedením Mestského hospodárstva a správy lesov, m. r. o., Trenčín

Streda 7. 3. 2018

 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • účasť na seminári Akadémie tretieho veku v Trenčíne
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 8. 3. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada kancelária primátora

Piatok 9. 3. 2018

 • pracovná porada s hovorkyňou Mestského úradu Trenčín
 • prijatie občana, ktorý zachránil ľudský život
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín