Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP zverejnilo dňa 2.3.2018 aktualizáciu indikatívneho harmogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2018 vo verzii 3.0.

Aktualizovaný harmonogram je k dispozícii na webovej stránke RO pre IROP.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín