Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Nechajte si zdarma odviezť staré elektrospotrebiče

(28.02.2018, Mesto Trenčín)

Záujem treba nahlásiť na Mestský úrad v Trenčíne do 14. marca 2018.

Odvoz starých spotrebičov priamo z domácností organizuje Mesto Trenčín v spolupráci so Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu. Uskutoční sa v sobotu 17. marca 2018.

Odvezené budú veľké spotrebiče  ako chladničky, práčky a televízory i malé spotrebiče - vysávače, žehličky, kávovary a fény,  ktoré tiež nepatria do bežného kontajnera. Tento zber je bezplatný.

Vaše údaje môžete nahlasovať. Telefonicky, e-mailom kedykoľvek do tohto termínu.

Ak máte o odvoz záujem, nahláste do 14. marca 2018 v čase úradných hodín mestského úradu na telefónne číslo 032/650 44 18 alebo kedykoľvek do tohto termínu na tieto údaje:

  • Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť
  • Vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a telefonický kontakt

V určený deň bude z vašej adresy nahlásený elektroodpad odobraný.

Upozorňujeme, že spotrebiče musia byť vyložené vo vchode bytového domu alebo za bránou rodinného domu už o 9.00 hodine ráno v deň zberu, nie na ulici. Zároveň je potrebné, aby ste v priebehu dňa až po odvoz umožnili vstup do týchto priestorov.

Z  časových  dôvodov nie je možné vynášať elektroodpad z bytov, pivníc a povál.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín