Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Informácia o zverejnení novej Príručky pre príjimateľa verzia 3.0

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 21.02.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená nová verzia Príručky pre prijímateľa, verzia 3.0. Aktualizovaná príručka je dostupná na stránke ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín