Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľností - Súbor nehnuteľností na Mierovom námestí

 Súťažné podmienky

 Fotodokumentácia

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín