Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti - Areál na Ul. Gen. M. R. Štefánika v Trenčíne

 Súťažné podmienky

 Územnoplánovacia informácia

 Snímok z katastrálnej mapy

 Fotodokumentácia

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín