Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Zverejnenie záverečnej správy z výzvy IROP-PO1-SC121-2016-9 (3 KOLO)

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO1-SC121-2016-9 tretie hodnotiace kolo zameranej na Vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy zverejňujeme záverečnú správu z výzvy.

Záverečná správa z výzvy IROP-PO1-SC121-2016-9 (3 KOLO).pdf 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín