Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2018  

Január

Štvrtok 21. 12. 2017 - 8. 1. 2018

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 9. 1. 2018

 • novoročný príhovor k zamestnancom MsÚ Trenčín
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Streda 10. 1. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s Útvarom mobility mesta Trenčín
 • pracovná porada k investičným akciám mesta Trenčín
 • účasť na otvorení akademického roka 2018 Akadémie tretieho veku 

Štvrtok 11. 1. 2018

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Piatok 12. 1. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • účasť na otvorení benefičnej akcie „Svetlo v srdci“ v Trenčíne
 • účasť na otvorení benefičného plesu „PRO AUTIS“ v Trenčíne

Piatok 12. 1. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • účasť na otvorení benefičnej akcie „Svetlo v srdci“ v Trenčíne
 • účasť na otvorení benefičného plesu „PRO AUTIS“ v Trenčíne

Pondelok 15. 1. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne

Utorok 16. 1. 2018

 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné rokovanie so zástupcami spoločnosti Old Herold Hefe
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Streda 17. 1. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada k investičným akciám mesta Trenčín

Štvrtok 18. 1. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 19. 1. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Pondelok 22. 1. 2018 - Piatok 26. 1. 2018

 • PN

Pondelok 29. 1. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • deň otvorených dverí u primátora

 

Utorok 30. 1. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovný obed s hlavnou kontrolórkou mesta Trenčín
 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
 • pracovné stretnutie s akcionármi TVK, a. s.

Streda 31. 1. 2018

 • pracovná cesta – Bratislava
 • pracovná porada k čistote mesta Trenčín
 • pracovná porada k rekonštrukcii Mierového námestia

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín