Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2017  

December

Piatok 1. 12. 2017

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 4. 12. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s viceprimátormi mesta Trenčín
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Utorok 5. 12. 2017

 • pracovná porada s vedúcou Útvaru právneho Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
 • účasť na Vianočnom posedení klubu dôchodcov JDS č. 27 v Trenčíne

Streda 6. 12. 2017

 • stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 7. 12. 2017

 • pracovná cesta - Bratislava
 • účasť na slávnostnej konferencii pri príležitosti 70. výročia založenia Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne

Piatok 8. 12. 2017

 • pracovná porada s vedúcim Mestského hospodárstva a správy lesov v Trenčíne
 • pracovné stretnutie so zástupcami Hasičského zboru v Trenčíne
 • pracovná porada k investičným akciám v meste Trenčín
 • blahoprajná gratulácia pánovi Zemkovi k jeho jubileu 90 rokov v Dome dôchodcov v Záblatí

Pondelok 11. 12. 2017

 • pracovná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcami primátora mesta Trenčín
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Utorok 12. 12. 2017

 • pracovná cesta – Bratislava

Streda 13. 12. 2017

 • riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 14. 12. 2017

 • účasť na stretnutí v Domove sociálnych Služieb – poďakovanie za prácu v tomto zariadení
 • pracovné stretnutie k modernizácii železničnej trate
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Piatok 15. 12. 2017

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • účasť na Vianočnom večierku Mestského úradu v Trenčíne

Pondelok 18. 12. 2017

 • pracovná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • účasť na vianočnom posedení seniorov v Kultúrnom dome Dlhé Hony v Trenčíne
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 19. 12. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s právnym zástupcom mesta Trenčín
 • pracovná porada k investičným akciám mesta Trenčín
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 20. 12. 2017

 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 21. 12. 2017 - 8. 1. 2018

 • čerpanie riadnej dovolenky

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín