Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Smernice a dokumenty  

Oficiálne výsledky volieb primátora mesta Trenčín konaných dňa 13.marca 2004

Podrobné výsledky podľa volebných okrskov: volbyprimatora2004.xls

 

Mestská volebná komisia v Trenčíne v súlade s §45 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších prepisov uverejňuje výsledky nových volieb do orgánov samosprávy obcí konaných  dňa 13.marca 2004 :

V meste Trenčín bolo za účelom vykonania nových volieb do orgánov samosprávy obcí vytvorených 44 volebných okraskov. V zoznamoch voličov bolo zapísaných 46796 osôb. Svoje aktívne volebné právo využilo 15692 osôb, čo je 33,5% zo všetkých voličov mesta Trenčín. Pre voľbu primátora mesta bolo odovzdaných  15458 platných hlasov.

Výsledky volieb :

1. Ján Babič,nezávislý kandidát , počet hlasov  481
2. Branislav Celler, Ing., Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia, Aliancia nového občana a Demokratická strana, počet hlasov 3208
3. Jozef Franko, Robotnícka strana ROSA, počet hlasov 51
4. Elena Gabajová, Bc., nezávislý kandidát, počet hlasov 513
5. Ján Krátky, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie, počet hlasov 2475
6. Dušan Lobotka, Ing., Koalícia Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, Komunistická strana Slovenska, Slovenská národná strana, počet hlasov 1691
7. Peter Nižňanský, Doc., Ing., PhD., nezávislý kandidát, počet hlasov 1822
8. Ľubomír Sámel, MUDr., nezávislý kandidát , počet hlasov 423
9. Jozef Tuchyňa, Ing., Strana demokratickej ľavice, počet hlasov  2068
10. Milan Zigo, Ing., nezávislý kandidát, počet hlasov  114
11. Jozef Žiška, Ing., nezávislý kandidát, počet hlasov 2612

Za primátora mesta Trenčín bol zvolený Ing. Branislav CELLER s počtom hlasov 3208.

V Trenčíne, 13.marca 2004

Ján Klčo v.r. predseda mestskej volebnej komisie

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín