Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o zámere uzavoriť zmluvu a zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín

 Uzatvorenie budúcej zámennej zmluvy a zámena majetku
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín