Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP

Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako RO pre IROP boli dňa 4.1.2018 zverejnené nasledovné indikatívne harmonogramy:

  1. Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 6.0 na rok 2017
  2. Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok veria 2.0 na rok 2018

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín