Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  

Pracovný program primátora mesta Trenčín

V tejto sekcii máte možnosť nahliadnuť do pracovného programu primátora mesta Trenčín. Primátor ako štatutár mesta denne zastupuje mesto v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch, schvaľuje a následne podpisuje písomnosti ako sú zmluvy, rozhodnutia, či záväzné stanoviská, vybavuje obsiahlu písomnú agendu a elektronickú korešpondenciu, vybavuje telefonáty.

Plánovaná týždenná pracovná časť programu: 

Pondelok 20. 3. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • porada kancelárie primátora
 • porada k statickej doprave

Utorok 21. 3. 2017

 • pracovné stretnutie s prednostom okresného úradu
 • vybavovanie agendy primátora
 • porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Streda 22. 3. 2017

 • pracovné stretnutie s právnym zástupcom Mesta Trenčín
 • vedenie riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • účasť na pohrebe

Štvrtok 23. 3. 2017

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti LIDL
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín