Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  

Pracovný program primátora mesta Trenčín

V tejto sekcii máte možnosť nahliadnuť do pracovného programu primátora mesta Trenčín. Primátor ako štatutár mesta denne zastupuje mesto v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch, schvaľuje a následne podpisuje písomnosti ako sú zmluvy, rozhodnutia, či záväzné stanoviská, vybavuje obsiahlu písomnú agendu a elektronickú korešpondenciu, vybavuje telefonáty.

Plánovaná týždenná pracovná časť programu: 

Pondelok 17. 7. 2017

 • porada s vedúcou právneho útvaru
 • vopred dohodnuté stretnutie s občanom
 • služobná cesta, Banská Bystrica

Utorok 18. 7. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • porada k rekonštrukcii Mierového námestia
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Sociálnych služieb mesta Trenčín

Streda 19. 7. 2017

 • rokovanie s potenciálnym investorom
 • porada s vedúcim útvaru interných služieb
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 20. 7. 2017

 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru majetku mesta
 • porada s vedúcou útvaru kultúrno-informačných služieb
 • kontrola investičných akcií Mesta Trenčín v teréne

Piatok 21. 7. 2017

 • čerpanie dovolenky
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín