Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  

Pracovný program primátora mesta Trenčín

. V tejto sekcii máte možnosť nahliadnuť do pracovného programu primátora mesta Trenčín. Primátor ako štatutár mesta denne zastupuje mesto v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch, schvaľuje a následne podpisuje písomnosti ako sú zmluvy, rozhodnutia, či záväzné stanoviská, vybavuje obsiahlu písomnú agendu a elektronickú korešpondenciu, vybavuje telefonáty.

Plánovaná týždenná pracovná časť programu: 

Pondelok 19. 9. 2016 

 • porada k plánu rozvoja mesta
 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ
 • služobná cesta, Bratislava

Utorok 20. 9. 2016

 • služobná cesta, Praha

Streda 21. 9. 2016

 • účasť na zasadnutí Rady starších
 • rokovanie s potenciálnym investorom
 • porada k rozpočtu na rok 2017

Štvrtok 22. 9. 2016

 • pracovné stretnutie k stavu modernizácie železničnej trate
 • porada k vyhrádzaniu parkovacích miest
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva

Piatok 23. 9. 2016

 • pracovné stretnutie s poslancami
 • porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s poslancami
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín