Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  

Pracovný program primátora mesta Trenčín

V tejto sekcii máte možnosť nahliadnuť do pracovného programu primátora mesta Trenčín. Primátor ako štatutár mesta denne zastupuje mesto v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch, schvaľuje a následne podpisuje písomnosti ako sú zmluvy, rozhodnutia, či záväzné stanoviská, vybavuje obsiahlu písomnú agendu a elektronickú korešpondenciu, vybavuje telefonáty.

Plánovaná týždenná pracovná časť programu: 

Pondelok 18. 9. 2017

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • tlačová konferencia k rekonštrukcii Mierového námestia
 • deň otvorených dverí u primátora

Utorok 19. 9. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • vopred dohodnuté pracovné stretnutia
 • porada kancelárie primátora

Streda 20. 9. 2017

 • riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

Štvrtok 21. 9. 2017 

 • pracovná cesta, Bratislava

Piatok 22. 9. 2017

 • slávnostné otvorenie Výstavy Trenčín Mesto Módy
 • pracovné porada s prednostom Mestského úradu a zástupcom primátora
 • vopred dohodnuté stretnutia s občanmi
 • účasť na repríze muzikálu Studňa lásky

Pondelok 25. 9. 2017

 • pracovné stretnutie s členmi Združenia kresťanských seniorov
 • pracovná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • účasť na stretnutí k projektu Kresťan v politike

Utorok 26. 9. 2017

 • pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou ekonomického útvaru
 • účasť na TREND konferencii Komunálny manažment, Bratislava 
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín