Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Zimný hrad
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  

Pracovný program primátora mesta Trenčín

V tejto sekcii máte možnosť nahliadnuť do pracovného programu primátora mesta Trenčín. Primátor ako štatutár mesta denne zastupuje mesto v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch, schvaľuje a následne podpisuje písomnosti ako sú zmluvy, rozhodnutia, či záväzné stanoviská, vybavuje obsiahlu písomnú agendu a elektronickú korešpondenciu, vybavuje telefonáty.

Plánovaná týždenná pracovná časť programu: 

Pondelok 28. 11. 2016

 • účasť na workshope k novému webovému sídlu Mesta Trenčín
 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne

Utorok 29. 11. 2016

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“
 • pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru MsÚ

Streda 30. 11. 2016

 • účasť na zasadnutí Rady starších
 • účasť na verejnej diskusii s obyvateľmi Trenčína v Mestskej športovej hale

Štvrtok 1. 12. 2016

 • porada s prednostom mestského úradu
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru hlavného architekta Mesta Trenčín
 • účasť na zasadnutí Výboru mestskej časti Sever

Piatok 2. 12. 2016

 • porada k rekonštrukcii Mierového námestia
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 3. 12. 2016

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • účasť na zasadnutí Rady Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia
 • pracovné rokovania s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín