Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  

Pracovný program primátora mesta Trenčín

V tejto sekcii máte možnosť nahliadnuť do pracovného programu primátora mesta Trenčín. Primátor ako štatutár mesta denne zastupuje mesto v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch, schvaľuje a následne podpisuje písomnosti ako sú zmluvy, rozhodnutia, či záväzné stanoviská, vybavuje obsiahlu písomnú agendu a elektronickú korešpondenciu, vybavuje telefonáty.

Plánovaná týždenná pracovná časť programu: 

Pondelok 29. 5. 2017

  • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
  • účasť na kontrole letnej plavárne
  • prijatia občanov – Deň otvorených dverí

Utorok 30. 5. 2017

  • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a.s.
  • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti AAF
  • porada k investičným akciám

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín