Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  

Pracovný program primátora mesta Trenčín

V tejto sekcii máte možnosť nahliadnuť do pracovného programu primátora mesta Trenčín. Primátor ako štatutár mesta denne zastupuje mesto v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch, schvaľuje a následne podpisuje písomnosti ako sú zmluvy, rozhodnutia, či záväzné stanoviská, vybavuje obsiahlu písomnú agendu a elektronickú korešpondenciu, vybavuje telefonáty.

Plánovaná týždenná pracovná časť programu: 

Pondelok 13. 11. 2017

 • pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutie primátora s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 14. 11. 2017

 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie k zeleni v meste Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 15. 11. 2017

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
 • pracovné porada kancelárie primátora
 • účasť na podujatiach pri príležitosti „Spomienky na 17. november 89“

Štvrtok 16. 11. 2017

 • pracovná cesta, Bratislava

Piatok 17. 11. 2017

 • štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín