Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Zimný hrad
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  

Pracovný program primátora mesta Trenčín

V tejto sekcii máte možnosť nahliadnuť do pracovného programu primátora mesta Trenčín. Primátor ako štatutár mesta denne zastupuje mesto v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch, schvaľuje a následne podpisuje písomnosti ako sú zmluvy, rozhodnutia, či záväzné stanoviská, vybavuje obsiahlu písomnú agendu a elektronickú korešpondenciu, vybavuje telefonáty.

Plánovaná týždenná pracovná časť programu: 

 

Pondelok 23. 1. 2017

  • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
  • porada kancelárie primátora
  • pracovné stretnutie k dopravnej situácii v Trenčíne
  • prijatie občanov – vopred dohodnutý termín

Utorok 24. 1. 2017

  • porada k parkovacej politike Mesta Trenčín
  • vybavovanie agendy primátora
  • pracovné stretnutie s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín