Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  

Pracovný program primátora mesta Trenčín

V tejto sekcii máte možnosť nahliadnuť do pracovného programu primátora mesta Trenčín. Primátor ako štatutár mesta denne zastupuje mesto v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch, schvaľuje a následne podpisuje písomnosti ako sú zmluvy, rozhodnutia, či záväzné stanoviská, vybavuje obsiahlu písomnú agendu a elektronickú korešpondenciu, vybavuje telefonáty.

Plánovaná týždenná pracovná časť programu: 

Pondelok 12. 2. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada k parkovaniu v meste Trenčín
 • pracovná porada k investičným akciám mesta Trenčín

Utorok 13. 2. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na zasadnutí Rady ZMOS vo Vysokých Tatrách

Streda 14. 2. 2018

 • pracovné stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada s vedúcou Ekonomického útvaru Mestského úradu v Trenčíne

Štvrtok 15. 2. 2018

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Piatok 16. 2. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • prijatie významnej osobnosti v architektúre primátorom mesta Trenčín
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Pondelok 19. 2. 2018

 • blahoželanie k jubileu najstaršiemu občanovi Trenčína
 • porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie s prednostom Okresného úradu v Trenčíne

Utorok 20. 2. 2018:

 • vybavovanie agendy primátora
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná beseda so zamestnancami firmy Akebono Brake Slovakia, s.r.o. v Trenčíne

Streda 21. 2. 2018:

 • pracovná cesta – Bratislava
 • účasť na schôdzi Klubu vojenských veteránov v Trenčíne

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín