Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Informácia o aktuálnej dispibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov pre výzvu s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako RO pre IROP zverejnilo na svojej webovej stránke informáciu o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-2016-13 podľa územnej príslušnosti k 07.12.2017 a informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy.

Zároveň na webovej schránke informovalo o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13 pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja.

RO pre IROP uzavrie uvedenú výzvu dňa 9.1.2017 aj pre UMR Trenčianskeho kraja, do ktorého spadá územie mestskej funkčnej oblasti Trenčín. Po tomto termíne už nebude možné prijímať žiadosti na predkladanie ŽoNFP.

 

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín