Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Informácia o uzatvorení výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 pre RIUS Trenčianskeho kraja

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 28.11.2017 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10 pre územie RIÚS Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja.

Pre územie UMR Trenčianskeho kraja (Mestská funkčná oblasť Trenčín) daná výzva zostáva až do oznámenia o jej uzatvorení zo strany RO pre IROP naďalej otvorená.

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín