Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o zámere predať nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín

 Predaj nehnuteľností
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín