Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2018  

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 - 2020

 

  Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 - 2020, textová časť /zobrazí sa v novom okne/

  Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 - 2020, tabuľková časť /zobrazí sa v novom okne/

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín