Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  

ROK 2018

 

  Návrh Programového Rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 - 2020, predložený na MsZ dňa 13.12.2017

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín