Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  

ROK 2018

 

  Rozpočtový harmonogram na rok 2018 /zobrazí sa v novom okne/

  Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 - 2020, schválený uznesením č. 1178 na MsZ dňa 13.12.2017

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018, schválená uznesením č. 1214 na MsZ dňa 24.1.2018

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018, schválená uznesením č. 1235 na MsZ dňa 27.2.2018

  Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018, predložená na MsZ dňa 14.3.2018

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín