Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Informácia o zverejnení Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie NFP na rok 2018

Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 23.11.2017 bol na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 1.0 na rok 2018.

Uvedený harmonogram je dostupný na webovej stránke RO pre IROP.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín