Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Mestské zastupiteľstvo  

Komisie MsZ

Komisie MsZ môže mestské zastupiteľstvo zriaďovať ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov.

 

Mestské zastupiteľstvo zriadilo tieto komisie:

 

 

 

  

 

 

Komisia zriadená podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

   1.    JUDr. Martin Smolka (predseda)

   2.    Mgr. Juraj Bakoš (poslanec)

   3.    Ľubomír Horný (poslanec)

  Garant komisie: Ing. Katarína Motolová   

 

 

Komisia pre dohľad nad ukončením výstavby Modernizácie železničnej trate v meste Trenčín  - dočasná komisia:

   1.    Ing. Miloš Mičega (predseda)

   2.    Mgr. Ján Forgáč (poslanec)

   3.    Ing. Richard Ščepko (poslanec)

   4.    Ing. Tomáš Bahno (poslanec)

 

 

Cyklokomisia - dočasná komisia:

   1.     Mgr. Richard Medal (predseda)

   2.    Ing. Richard Ščepko (poslanec)

   3.    Dominik Gabriel (poslanec)

   4.    Patrik Žák (poslanec)

   5.    Ing. Tomáš Bahno (poslanec)

   6.    JUDr. Martin Smolka (poslanec)

   7.    Ľubomír Horný (poslanec)

   8.    Ing. Miloš Mičega (poslanec)

   9.    JUDr. Danica Birošová (poslankyňa)

  10.   Mgr. Marián Rendek (odborník)

  11.   RNDr. Ján Hanušín (odborník)

  12.   Ing. Róbert Hartmann (odborník)

  13.   Ing. Jozef Plocháň (odborník)

  14.   Peter Božík (odborník)

Garant komisie: Ing. arch. Pavol Guga   

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín