Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Mestské zastupiteľstvo  

Výbory mestských častí

Výbory mestských častí zriaďuje mesto v mestských častiach s vlastným spravidla katastrálnym územím a po zohľadnení vnútorného členenia mesta v nadväznosti na plnenie úloh samosprávy. Výbory mestských častí reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta. O ich zriadení rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Členmi sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti.

 

Mestské zastupiteľstvo zriadilo tieto výbory mestských častí: 

 

  

 

 

 

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín