Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Podané projekty 2017

Podané projekty v roku 2017 z IROP - Integrovaný regionálny operačný program

Operačný program  Kód výzvy  Názov projektu  Podanie žiadosti
IROP
Integrovaný regionálny operačný program 
IROP-PO1-SC121-2016-9 Plán udržateľnej mobility  jún 2017
IROP-PO2-SC222-2016-13 Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova
pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
jún 2017
IROP-PO2-SC222-2016-13 Modernizácia priestorov ZŠ Dlhé Hony 
pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
jún 2017
IROP-PO2-SC222-2016-13 Modernizácia priestorov ZŠ Hodžova
pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
jún 2017
IROP-PO2-SC222-2016-13 Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská
pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
jún 2017
IROP-PO2-SC222-2016-13 Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách 
pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
jún 2017
IROP-PO2-SC222-2016-13 Modernizácia priestorov ZŠ Novomeského
pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
jún 2017
IROP-PO2-SC222-2016-13 Modernizácia priestorov ZŠ Veľkomoravská 
pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
jún 2017
IROP-PO2-SC222-2016-13 Modernizácia priestorov ZŠ Východná 
pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
jún 2017
IROP-PO4-SC431-2017-16 Zelené pľúca mesta -
Revitalizácia Parku M.R. Štefánika 
jún 2017
IROP-PO4-SC431-2017-16 Stratégia adaptability mesta
Trenčín na klimatické zmeny 
jún 2017
IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej
infraštruktúry v Trenčíne - Centrum sídlisko JUH 2.etapa 
jún 2017
IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej
infraštruktúry v Trenčíne - ul. Karpatská
jún 2017
IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej
infraštruktúry v Trenčíne - Chodník a cyklotrasa Kasárenská ul.
september 2017

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín