Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Aktualizovaná príručka k procesu Verejného obstarávania

Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 14.11.2017 bola schválená aktualizovaná Príručka k procesu verejného obstarávania verzia 2.0. Príručka je dostupná na webovom sídle Riadiaceho orgánu pre IROP.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín