Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2017  

November

Streda 1. 11. 2017

 • Sviatok všetkých svätých

Štvrtok 2. 11. 2017

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície Trenčín
 • pracovné stretnutie k investičným akciám mesta Trenčín
 • pracovná stretnutie s vedúcim útvaru mobility

Piatok 3. 11. 2017

 • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora

Pondelok 6. 11. 2017

 • pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Utorok 7. 11. 2017

 • obhliadka Matúšovej ulice v súvislosti s rekonštrukciou Mierového námestia

 • pracovná porada s prednostom a vedúcou útvaru ekonomického Mestského úradu v Trenčíne

 • pracovná porada so zástupcami primátora

Streda 8. 11. 2017

 • účasť na oslave pri príležitosti 25. výročia založenia okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
 • riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 9. 11. 2017

 • pracovná porada s vedúcimi útvarov (investičného, stavebného a majetkového) Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s primátorom Hlohovca
 • pracovná porada kancelárie primátora

Piatok 10. 11. 2017

 • účasť na pietnom akte kladenia vencov pri príležitosti Dňa vojnových veteránov v Zábraní
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na posedení pri príležitosti 57. výročia Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím

Pondelok 13. 11. 2017

 • pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutie primátora s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 14. 11. 2017

 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie k zeleni v meste Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 15. 11. 2017

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
 • pracovné porada kancelárie primátora
 • účasť na podujatiach pri príležitosti „Spomienky na 17. november 89“

Štvrtok 16. 11. 2017

 • pracovná cesta, Bratislava

Piatok 17. 11. 2017

 • štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu

Pondelok 20. 11. 2017

 • pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility

Utorok 21. 11. 2017

 • pracovná cesta – Bratislava
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Streda 22. 11. 2017

 • pracovná cesta – Nové Mesto nad Váhom
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 23. 11. 2017

 • pracovná cesta – Poprad
 • pracovná cesta - Banská Bystrica

Piatok 24. 11. 2017

 • pracovná cesta – Banská Bystrica
 • pracovná cesta – Piešťany

Pondelok 27. 11. 2017

 • pracovná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne

pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu v Trenčíne

 • deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Utorok 28. 11. 2017

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora

Streda 29. 11. 2017

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Štvrtok 30. 11. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na otvorení výstavy maliara Ladislava Mošku
 • stretnutie primátora s občanmi v Mestskej športovej hale

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín