Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2017  

November

Streda 1. 11. 2017

 • Sviatok všetkých svätých

Štvrtok 2. 11. 2017

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície Trenčín
 • pracovné stretnutie k investičným akciám mesta Trenčín
 • pracovná stretnutie s vedúcim útvaru mobility

Piatok 3. 11. 2017

 • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora

Pondelok 6. 11. 2017

 • pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Utorok 7. 11. 2017

 • obhliadka Matúšovej ulice v súvislosti s rekonštrukciou Mierového námestia

 • pracovná porada s prednostom a vedúcou útvaru ekonomického Mestského úradu v Trenčíne

 • pracovná porada so zástupcami primátora

Streda 8. 11. 2017

 • účasť na oslave pri príležitosti 25. výročia založenia okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
 • riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 9. 11. 2017

 • pracovná porada s vedúcimi útvarov (investičného, stavebného a majetkového) Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s primátorom Hlohovca
 • pracovná porada kancelárie primátora

Piatok 10. 11. 2017

 • účasť na pietnom akte kladenia vencov pri príležitosti Dňa vojnových veteránov v Zábraní
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na posedení pri príležitosti 57. výročia Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín