Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2017 - verzia 5

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 3.11.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (január 2017-december 2017) verzia 5.

Daná aktualizácia je dostupná na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja Vidieka SR

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín