Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín

 Prenájom nehnuteľného majetku
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín