Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 11. 10. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená aktualizácia Indikatívneho harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 4.

Informácie o aktualizácií indikatívneho harmonogramu výziev nájdete na stránke Riadiaceho orgánu pre IROP.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín