Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2017  

Október

Pondelok 2. 10. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ
 • porada s prvým a druhým viceprimátorom
 • vybavovanie agendy primátora
 • porada s prednostom MsÚ a vedúcou ekonomického útvaru

Utorok 3. 10. 2017

 • účasť na zasadnutí Predstavenstva TVK, a. s.
 • vopred naplánované stretnutia s občanmi
 • pracovné porada kancelárie primátora

Streda 4. 10. 2017

 • pracovné stretnutia s riaditeľmi škôl a vedúcimi školských jedálni
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • účasť na Komisii sociálnych vecí a rodiny
 • pracovná cesta, Nitra

Štvrtok 5. 10. 2017

 • pracovná cesta, Žilina

Piatok 6. 10. 2017

 • pracovná cesta, Bratislava

Pondelok 9. 10. 2017

 • pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada k rozpočtu mesta Trenčín

Utorok 10. 10. 2017

 • služobná cesta, Bratislava

Streda 11. 10. 2017

 • služobná cesta, Nitra

Štvrtok 12. 10. 2017

 • služobná cesta, Bratislava
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 13. 10. 2017

 • účasť na otvorení výstavy „Zlaté ruky“
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 16. 10. 2017

 • účasť na otvorení prvého špecializovaného centra pre autistov v našom kraji
 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 17. 10. 2017

 • služobná cesta, Bratislava

Streda 18. 10. 2017

 • pracovné stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie prednostu

Štvrtok 19. 10. 2017

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • účasť na posedení Základnej organizácie nedoslýchavých

Piatok 20. 10. 2017

 • pracovná cesta, Nitra
 • pracovné stretnutie primátora a poslancov mestského zastupiteľstva s potencionálnym investorom

Pondelok 23. 10. 2017

 • pracovná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Utorok 24. 10. 2017

 • slávnostné otvorenie športového ihriska ZŠ, Východná
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 25. 10. 2017

 • účasť na prezentácii projektu Trenčín si Ty – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru majetku a so zástupcom primátora

Štvrtok 26. 10. 2017

 • pracovná cesta, Nové Mesto nad Váhom
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • účasť v talkshow „Také zo života“

Piatok 27. 10. 2017

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 30. 10. 2017

 • pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutie so správcom mestskej krytej plavárne

Utorok 31. 10. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcom primátora a vedúcou právneho útvaru
 • pracovné stretnutie primátora s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín