Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2017  

Október

Pondelok 2. 10. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ
 • porada s prvým a druhým viceprimátorom
 • vybavovanie agendy primátora
 • porada s prednostom MsÚ a vedúcou ekonomického útvaru

Utorok 3. 10. 2017

 • účasť na zasadnutí Predstavenstva TVK, a. s.
 • vopred naplánované stretnutia s občanmi
 • pracovné porada kancelárie primátora

Streda 4. 10. 2017

 • pracovné stretnutia s riaditeľmi škôl a vedúcimi školských jedálni
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • účasť na Komisii sociálnych vecí a rodiny
 • pracovná cesta, Nitra

Štvrtok 5. 10. 2017

 • pracovná cesta, Žilina

Piatok 6. 10. 2017

 • pracovná cesta, Bratislava

Pondelok 9. 10. 2017

 • pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada k rozpočtu mesta Trenčín

Utorok 10. 10. 2017

 • služobná cesta, Bratislava

Streda 11. 10. 2017

 • služobná cesta, Nitra

Štvrtok 12. 10. 2017

 • služobná cesta, Bratislava
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 13. 10. 2017

 • účasť na otvorení výstavy „Zlaté ruky“
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín