Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2017  

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017

   Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017, textová časť (zobrazí sa v novom okne)

   Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017, tabuľková časť (zobrazí sa v novom okne)

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín