Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o zámere vypožičať nehnuteľný a hnuteľný majetok vo vlastníctve Msta Trenčín

 Výpožička nehnuteľného a hnuteľného majetku
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín