Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Aktualizácia Kritérií pre výber projektov (verzia 1.3)

Dňa 14.8.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Metodika – Kritéria pre výber projektov verzia 1.3. Uvedený dokument je dostupný na stránkach Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v sekcii Hodnotiace a výberové kritériá

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín