Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2017  

August

Utorok 1. 8. 2017

 • služobná cesta, Bratislava
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru majetku mesta
 • vybavovanie agendy primátora
 • kontrola investičných akcií v teréne

Streda 2. 8. 2017

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s riaditeľom spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
 • porada k statickej doprave

Štvrtok 3. 8. 2017

 • účasť na slávnostnom otvorení novozrekonštruovanej ambulantnej časti gynekologicko - pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín
 • služobná cesta, Bratislava

Piatok 4. 8. 2017

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 7. 8. - piatok 11. 8. 2017

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 14. 8. 2017

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 15. 8. 2017

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na zahájení Celoslovenských športových hier seniorov

Streda 16. 8. - piatok 18. 8. 2017 

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 21. 8. 2017 - piatok 25. 8. 2017

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 28. 8. 2017 - Štvrtok 31. 8. 2017

 • čerpanie riadnej dovolenky

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín