Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vyhodnotenie VOS na predaj nehnuteľnosti: Garáž na Ul. Rybárska v Trenčíne

 Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín