Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2017  

Júl

Pondelok 3. 7. 2017 - Utorok 4. 7. 2017

 • služobná cesta, Zürich

Streda 5. 7. 2017

 • sviatok sv. Cyrila a Metoda

Štvrtok 6. 7. 2017 - Piatok 7. 7. 2017

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 10. 7. 2017

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 11. 7. 2017

 • porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • porada k investičným akciám

Streda 12. 7. 2017

 • porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie k pozemkom v priemyselnom parku

Štvrtok 13. 7. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s primátorom mesta Trnava k statickej doprave
 • pracovné stretnutie s primátorom mesta Trnava k zelenej infraštruktúre

Piatok 14. 7. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • porada kancelárie primátora

Pondelok 17. 7. 2017

 • porada s vedúcou právneho útvaru
 • vopred dohodnuté stretnutie s občanom
 • služobná cesta, Banská Bystrica

Utorok 18. 7. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • porada k rekonštrukcii Mierového námestia
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Sociálnych služieb mesta Trenčín

Streda 19. 7. 2017

 • rokovanie s potenciálnym investorom
 • porada s vedúcim útvaru interných služieb
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 20. 7. 2017

 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru majetku mesta
 • porada s vedúcou útvaru kultúrno-informačných služieb
 • kontrola investičných akcií Mesta Trenčín v teréne

Piatok 21. 7. 2017

 • čerpanie dovolenky

Pondelok 24. 7. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • porada kancelárie primátora
 • porada k čerpaniu európskych štrukturálnych fondov

Utorok 25. 7. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva
 • prijatie občanov – vopred dohodnutý termín

Streda 26. 7. 2017

 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru klientskeho centra a matriky
 • prijatie právneho zástupcu potenciálneho investora
 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície Trenčín

Štvrtok 27. 7. 2017

 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru stavebného a životného prostredia
 • pracovné stretnutie k modernizácii železničnej trate
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 28. 7. 2017

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie so zástupcom Centra pre rodinu
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 31. 7. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne

 • porada kancelárie primátora

 • pracovné stretnutie s právnym zástupcom Mesta Trenčín

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín