Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Výzva na predkladanie ŽoNFP v oblasti modernizácie vozidlového parku autobusov MHD

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 21.06.2017 vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2017-21

Bližšie informácie o tejto výzve nájdete na stránkach Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín